Nakladatelství VESTRI

Zajímavosti

Pavel Polák o Miloslavu Nevrlém


Každý, kdo má rád přírodu a hory zejména, kdo se po nich rád prochází, kdo rád dobývá jejich vrcholky nebo jen kopce, kdo rád usíná pod širákem a žasne nad tím, jak krásné je být v přírodě, ten dozajista musel někdy držet v ruce knížku Miloslava Nevrlého. A jestliže nedržel, pak o něm jistě alespoň slyšel. Spolu s jeho jménem přijdou na mysl hned dvě pohoří, Jizerské hory a Karpaty, o kterých napsal po jedné knize. Jsou to jeho nejznámější knihy, ovšem rozhodně ne jediné. Psal o českých a slovenských národních parcích a chráněných krajinných oblastech, psal o Českém Švýcarsku, kterému trempové neřeknou jinak než Zadní země, a mnoho textů také věnoval Krkonoším.


Jasnou představu o svém profesním životě měl Miloslav Nevrlý už jako chlapec – chtěl studovat a poznávat ptactvo. Roku 1957 zakončil studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, na katedře systematické zoologie se specializoval na vyšší obratlovce. V témže roce odešel s umístěnkou do Liberce, kde pracoval v Severočeském muzeu. Objevil a zkoumal unikátní netopýří zimoviště v Jizerských horách, působil ve skautu, po roce 1970 pak v Turistickém oddílu mládeže. Na kariéru spisovatele ale nikdy nepomýšlel, dokonce ani dnes, kdy na seznamu jeho publikovaných prací stojí mnoho knih a ještě více časopiseckých příspěvků, se za spisovatele jako takového ze skromnosti nepovažuje. Je tedy spíše spisovatelem proti své vůli.


Z jeho textů čiší neuvěřitelně koncentrovaný optimismus a divoká radost, která působí jako živá voda na kdejaký splín. Kde se bere tato pozitivní energie, která jeho knihám dává nezaměnitelnou a jedinečnou atmosféru? Snad nebude daleko od pravdy domněnka, že ta energie vyvěrá z autorova životního přesvědčení, které se v jeho díle ozývá v tolika variacích: totiž že svět je krásný a dobrý – nebo snad lépe řečeno – že krásný a dobrý může být, když se v něm krása a dobro hledá. Že štěstí a skromnost se vzájemně nevylučují. Že člověk může být utrmácený, obolavělý, promoklý, ale přesto přese všechno blažený. A že život tudíž může být ohromně radostnou událostí.


Nejdůležitější je probudit touhu (část), Pavel Polák, Literární noviny 32/2007.


Foto kliknutím zvětšíte:

přírodovědec cestovatel autor Miloslav Nevrlý

Zpět do zajímavostí