Nakladatelství VESTRI

Knihy

Písmoviny a písmovinky

Písmoviny a písmovinky

Miloslav Fulín

Písmoviny a písmovinky jsou souborem prací, vycházejících z lettrismu – grafického a malířského pojetí, které za hlavní výrazový prostředek považuje písmena. Autor, grafik a typograf Miloslav Fulín literami vyjadřuje vztahy a protiklady pojmů (občan a demokracie, občan a diktatura), jindy pouhými písmeny, jejich tvary, barevností a umístěním vystihuje stav mysli (úzkost, vzlet, úlet) nebo inspiraci různými osobnostmi (Voskovec, Werich, Chaplin). Hry s písmem postupně vytvářejí malé cykly – Hesla z encyklopedie, Symetrie, Věčný příběh nebo Novoročenky. Písmoviny a písmovinky jsou postřehy z věcí veřejných i soukromých. Přátelsky provokují a především budí chuť žít. Neboť jak nazval autor jednu část knihy – život je dar.

Publikaci tvoří sedmdesát šest kreseb (temper) reprodukovaných a vytištěných ofsetem. Jsou řazené po čtyřech stranách za sebou, volně vložené do obálky s klopami, aby bylo možné je vyjmout a dekorativně použít v interiéru.

Úvodní texty k publikaci napsala Pavla Loucká, redaktorka časopisu Vesmír. Součástí knihy jsou také anglické a německé překlady úvodních textů a obsahu a soupis vybraných knižních titulů, které Miloslav Fulín graficky upravil a které z výtvarného hlediska považuje za významné, dále seznam účastí na výstavách a získaná ocenění.


Nyní za mimořádnou cenu 95 Kč.

Doporučená cena: 95 Kč


Artistika Ypsilon PF 2000 Touha Labyrint Z výstavy Čelisti, Úzkost Informace Splynutí

Zpět do nabídky knih